Obciążenie

Talerze żeliwne i w gumie o różnych średnicach.